Python og PHP

Python er et av de mest populære programmeringsspråkene som finnes i dag, og var i utgangspunktet et skriptspråk – i likhet med PHP. Python sin popularitet skyldes nok i stor grad at språket er lettlest og består av en tydelig og klar syntaks.

Koden i Python deles opp med innrykk heller enn spesialtegn, noe som forenkler koden. PHP på sin side er løst typet og dynamisk skriptspråk som i all hovedsak blir brukt til å utvikle nettsider av den dynamiske typen. Syntaksen til PHP minner mest om programmeringsspråk som Perl og C. Vi skal nå se nærmere på både Python og PHP!

  • Python: Populært programmeringsspråk med lettlest, tydelig og klar syntaks
  • PHP: Dynamisk skriptspråk som benyttes for å utvikle dynamiske nettsider

Grunnleggende om Python

Det objektorienterte programmeringsspråket Python som ble funnet opp i 1989 av Guido van Rossum. Programvareutvikleren valgte det noe spesielle navnet fordi han personlig er fan av Monty Python, og tydeligvis var i det lekne hjørnet da navn skulle velges. Python, som opprinnelig var et skriptspråk som ble laget for operativsystemet Amoeba 809, med mål om å utføre systemendringer. Språket har siden blitt utviklet, og er i dag et populært objektorientert programmeringsspråk som brukes av utviklere verden rundt. Språk som Ruby, Perl, Scheme, Tcl og Java sees på som ulike alternativer til Python, da de har en del likhetstrekk.

Det som skiller Python fra en del andre språk, er at koden er veldig lettlest, brukervennlig og har en tydelig syntaks. I enkelte programmeringsspråk deles koden opp med spesialtegn som }, noe som ikke er tilfelle med Python. Den lettleste koden deles enkelt opp med innrykk i stedet. Det bidrar til å gjøre Python velegnet for nybegynnere, og gjør det relativt enkelt å sette i gang med programmeringen. Av enkelte blir Python betraktet som en strengere og nyere versjon av Perl, som er et lignende programmeringsspråk. Python er for øvrig et språk som tillater såkalt polymorfisme, i motsetning til f.eks. Java.

Om PHP

PHP, som opprinnelig stod for «Personal Home Page», men som i dag står for «Hypertext Preprocessor», er et skriptspråk som er både dynamisk, løst typet og tolket. Språket ble lansert sommeren 1995, og brukes stort sett for å lage dynamiske nettsider, og syntaksen minner som nevnt om Perl og C. Den mest vanlige implementasjonen av dette skriptspråket er en åpen og fri versjon som skrives i C og som blir distribuert på php.net samt SourceForge. PHP blir for øvrig distribuert under sin PHP-lisens. PHP er kompatibel med både Windows, Mac OS X, Linux og mange flere operativsystemer.

Det var Rasmus Lerdorf som laget det som skulle bli PHP, da han i 1995 skrev et sett skripter via Perl. Dette gjorde han egentlig for å kunne holde øye med hvor mange som besøkte CV-en sin, ettersom denne lå ute på nett. Etter hvert skrev han pakken om i C, og snart ble PHP 1 utgitt under GPL (åpen kildekode-lisens). Pakken ble på dette tidspunktet kalt for Personal Homepage Tools, og en gruppe mennesker begynte å samarbeide på prosjektet. Etter hvert kom PHP 2 (da kalt PHP/FI), som blant annet fungerte som et ledd i kommunikasjonen med databaser.

Oppsummering

Du har nå fått en introduksjon til programmeringsspråket Python og skriptspråket PHP. Begge er populære blant utviklere den dag i dag, selv om det er mange år siden begge ble lansert. Python tillater deg å skrive kode med en klar og lettlest syntaks, mens PHP er uvurderlig når det kommer til utvikling av dynamiske nettsider med et tolket og løst typet språk. Dette er språk du garantert vil bli kjent med når du begynner å programmere, og du vil raskt forstå hvorfor språkene har oppnådd den populariteten de har i dag. Programmering har aldri vært enklere, bare se selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *